Rolfe-Judd-Carnaby-Cover

Rolfe Judd – Carnaby

Kontrast pomiędzy przemijalnością stylu a jego długotrwałością był od wieków powodem napięcia twórczego w okolicy Carnaby Street. Tenże wieloobiektowy projekt, wyróżniający się trzema oddzielnymi fasadami,  to nie tylko wizualnie zapierające dech w piersiach budynki ale również odzwierciedlenie, uwydatnienie oraz wzbogacenie olśniewającego dziedzictwa kulturowego okolicy.

The contrast between the transience of fashion and the permanence of the built environment drives a creative tension that has historically defined the area around Carnaby Street. This multiple-site project with three separate façades is a visually stunning mixed-use development that reflects, enhances and enriches the vibrant heritage of the area.