The-Lighthouse

Rolfe Judd – The Lighthouse

Stojący na warcie panoramy Wandsworth obiekt Lighthouse („Latarnia Morska”) jest przykładem budynku zabudowy wielofunkcyjnej, łączącym zarówno cechy przemysłowe okolicy jak i jej kulturowe dziedzictwo, doskonale wyrażającym się jako nowe, dynamiczne środowisko do zamieszkania i pracy.

Standing sentinel over the Wandsworth skyline, the Lighthouse is a mixed-used development that takes cues from both the industrial and heritage of the site and the surrounding area encapsulating a new, dynamic and innovative place to live and work.