L_02-Michal-Affanasowicz

Michał Affanasowicz

Dyrektor

MSc Eng Arch | mgr inż. arch. IARP

michala@rolfe-judd.co.uk

DD: +48 32 728 1560

Jako dyrektor Rolfe Judd Polska, Michał realizuje projekty wszystkich typów budynków, od fazy koncepcji aż do ich realizacji na budowie, ściśle współpracując ze wszystkimi stronami procesu budowlanego. Jego umiejętności zarządzania i rozwiązywania złożonych problemów pomagają mu współzarządzać oddziałem Rolfe Judd w Polsce.

Doświadczenie jego obejmuje między innymi projekty w Londynie takie jak: zespół mieszkaniowo-usługowy Deptford Foundry zlokalizowany na działce sąsiadującej z gęstą infrastrukturą kolejową, czy projekt apartamentowca z mieszkaniami dostępnymi The Residence, położonego w skomplikowanym otoczeniu ścisłej zabudowy miejskiej w pobliżu stacji Blackfriars. Pracował również przy dużych inwestycjach rewitalizacyjnych takich jak The Filaments, Buckhold Rd czy The Lighthouse w Wandsworth, jak również Malt Street w Southwark. Do ostatnich projektów należą rozbudowa fabryki Rockwell w Katowicach oraz nowoczesne osiedle mieszkaniowe w pobliżu kurortu nadmorksiego w Dziwnówku.

Michał studiował architekturę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta w 2002 roku i jest członkiem Izby Architektów RP. Przez kilka lat pracował w renomowanych biurach architektonicznych w Polsce, zdobywając doświadczenie zarówno w sektorze użyteczności publicznej jak i mieszkaniowym, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, realizując projekty od fazy koncepcji aż do ukończenia. Michał dołączył do Rolfe Judd w 2005 roku, pracując początkowo w biurze w Londynie zanim powrócił do Polski. Jest też współautorem przewodnika do projektowania oraz opracowywania specyfikacji współczesnych obiektów i przestrzeni biurowych „Modern Office Standards Polska”.